Ustawienia prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”, „Regulamin”)
ostrożnie przed skorzystaniem z https://hwip.pl/ obsługiwanej przez László Ökrös („nas”, „my” lub „nasz”).
Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od Twojej akceptacji
i zgodność z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i
inne osoby, które uzyskują dostęp lub korzystają z Usługi.
Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie tych
Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz
dostępu do Serwisu.


Łącza do innych witryn internetowych


Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są
należące do László Ökrös lub przez nią kontrolowane.
László Ökrös nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności
treści, polityk prywatności lub praktyk stron internetowych osób trzecich lub
usługi. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że László Ökrös
nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty
spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na
wszelkie takie treści, towary lub usługi dostępne w dowolnej takiej sieci lub za jej pośrednictwem
witryny lub usługi.


Zakończenie


Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez
wcześniejsze powiadomienie lub odpowiedzialność, z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi, jeśli:
naruszasz Warunki.


Wszelkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu
przetrwa wypowiedzenie, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności,
wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.


Zmiany


Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków kiedykolwiek. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 30 dni”
powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę
zostanie ustalona według naszego wyłącznego uznania.
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.


● E-mailem: hello@hwip.pl